• Phó từ

  Đột nhiên, bất thình lình
  Arriver brusquement
  đến bất thình lình
  (từ cũ, nghĩa cũ) thô bạo
  Phản nghĩa Doucement. Graduellement, progressivement

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X