• Danh từ giống đực

  Pháo, súng đại bác
  Nòng (súng)
  (động vật học) còng, cẳng (chân ngựa, trâu bò)
  (khoa đo lường) canon (đơn vị đong rượu bằng 1 / 8 lit)
  (thông tục) chai rượu; cốc rượu
  (sử học) trang sức che đầu gối
  Danh từ giống đực
  (nghệ thuật) chuẩn
  (tôn giáo) quy tắc tôn giáo
  (tôn giáo) sách thánh truyền
  (tôn giáo) kinh chính lễ
  (âm nhạc) canông
  Tính từ
  Droit canon
  ) luật giáo hội
  Danh từ giống đực
  (địa chất, địa lý) hẻm vực

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X