• Danh từ giống đực

  Quyền
  Le droit au travail
  quyền được lao động
  Luật, pháp luật; pháp lý; luật học
  Docteur en droit
  tiến sĩ luật
  Faire son droit
  học luật, học đại học pháp lý
  Ecole de droit
  trường pháp lý
  Thuế, tiền (phải nộp)
  Droit d'entrée à une exposition
  tiền vào cửa xem triển lãm
  Droit de douanes
  thuế hải quan
  à bon droit
  chính đáng
  de droit
  tất nhiên, đương nhiên
  de plein droit plein
  plein
  droit acquis
  quyền đã được hưởng (không thể thay đổi)
  droit canon droit canonique
  luật nhà chung
  droit civil
  luật dân sự, dân luật
  droit coutumier
  pháp luật theo tập quân
  droit d'auteur
  bản quyền tác giả
  droit international
  luật quốc tế
  droit pénal
  hình luật
  en droit
  theo pháp luật
  être dans son droit
  có quyền làm thế
  être en droit de
  có quyền (ăn nói, hành động)
  faire droit à une demande
  chấp nhận một đơn
  qui de droit
  người có thẩm quyền

  Tính từ

  Thẳng
  Ligne droite
  đường thẳng
  Thẳng đứng, dựng thẳng
  Oreilles droites
  tai dựng thẳng
  (nghĩa bóng) thẳng thắn
  Coeur droit
  lòng thẳng thắn
  (toán học) vuông
  Angle droit
  góc vuông
  Phải, bên phải
  Main droite
  tay phải
  Côté droit
  phía bên phải
  centre droit
  (chính trị) khối giữa thiên hữu
  droit chemin droite voie
  (nghĩa bóng) đường thẳng chính đạo
  être droit comme un jonc comme un peuplier comme un cierge comme un piquet comme un pin comme une statue comme un I
  đứng ngay cán tàn; đứng thẳng như tượng gỗ
  suivre la ligne droite
  cứ phải mà làm, không ngoắt ngoéo

  Phó từ

  Thẳng, thẳng đường
  Viser droit
  ngắm thẳng
  Aller droit
  đi thẳng đường
  (nghĩa bóng) thẳng, trực tiếp
  Aller droit au fait
  đi thẳng vào sự việc
  marcher droit
  xử sự đúng đắn
  Danh từ giống đực
  (toán học) góc vuông
  (thể dục thể thao) nắm tay phải; cú đấm tay phải (quyền Anh)
  (giải phẫu) cơ thẳng
  Mặt phải (đồng tiền, huân chương)
  dressant
  dressant
  Phản nghĩa Arqué, brisé, cambré, coudé, courbé, sinueux, vo‰té. Détourné, indirect. Couché, penché, oblique, renversé; horizontal. Déloyal, faux, fourbe, hypocrite, trompeur.
  Phản nghĩa Faux, illogique, insensé. Gauche. Revers.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X