• Phó từ

  (thông tục) (bằng) tiền mặt
  Payer cash
  trả tiền mặt
  Đồng âm Cache

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X