• Ngoại động từ

  Trả
  Payer ses dettes
  trả nợ
  Payer un loyer
  trả tiền thuê
  Trả tiền; trả công
  Payer un ouvrier
  trả công một người thợ
  payer un service
  trả công một việc giúp
  payer comptant
  trả tiền mặt
  (nghĩa bóng) trả giá; đền
  Une victoire qu'on doit payer cher
  một thắng lợi phải trả giá đắt
  Payer un crime
  đền tội
  être à payer
  độc đáo lắm; kỳ cục lắm
  être payé pour le savoir
  rút kinh nghiệm đau đớn
  il me le paiera
  rồi nó biết tay tôi
  ne pas payer de mine mine
  mine
  payer bouteille
  mời đánh chén
  payer d'audace
  tỏ ra gan dạ
  payer de retour
  đền bù lại
  payer de sa personne
  ra sức làm, cố gắng cật lực
  payer d'ingratitude
  vô ơn
  payer en monnaie de singe monnaie
  monnaie
  payer la folle enchère enchère
  enchère
  payer les pots cassés
  làm vỡ phải đền; chịu hậu quả phiền toái
  payer les violons
  mua pháo mượn người đốt
  payer le tribut à la nature nature
  nature
  payer pour les autres
  giơ lưng chịu đòn thay
  payer sa dette à la société
  đền tội

  Nội động từ

  (thân mật) có lời, có lợi
  Commerce qui paie
  sự buôn bán có lời
  (nghĩa bóng) chịu tội, chịu thay
  Les bons paient pour les méchants
  người thiện chịu thay cho kẻ ác

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X