• Danh từ giống cái

  Lỗ hỗng, khoang, ổ
  Boucher une cavité
  bít một lỗ hổng
  Cavité thoracique
  (giải phẫu) khoang ngực
  Cavité articulaire
  (giải phẫu) ổ khớp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X