• Ngoại động từ

  Lấy sào đập (cho rụng quả xuống)
  Chabler des noix
  lấy sào đập cho quả óc chó (hồ đào) rụng xuống
  Buộc dây kéo (vật liệu xây dựng) lên

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X