• Ngoại động từ

  Đốt thành than
  Charbonner du bois
  đốt củi thành than
  Bôi đen bằng than
  Charbonner les murs
  lấy than bôi lên tường

  Nội động từ

  Cháy thành than
  Mèche qui charbonne
  bấc đèn cháy thành than
  (hàng hải) ăn than (tàu thủy)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X