• Phó từ

  Theo thủ tục dân sự
  Juger civilement
  xử án theo thủ tục dân sự
  Không theo lễ tôn giáo
  Se marier civilement
  cưới xin không theo lễ tôn giáo
  (từ cũ, nghĩa cũ) nhã nhặn, lịch thiệp
  Phản nghĩa Impoliment, incivilement

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X