• Ngoại động từ

  Xét xử, xử
  Juger un criminel
  xét xử một tội phạm
  Phân xử, làm trọng tài
  Juger un différend
  phân xử một cuộc tranh chấp
  Phán đoán; phán xét, nhận định, đánh giá
  Juger les gens sur l'apparence
  nhận định người theo bề ngoài
  Cho là, nghĩ là
  Dire ce qu'on juge être la vérité
  nói điều mình cho là sự thật
  Juger nécessaire de
  nghĩ là cần phải
  Tưởng tượng
  Jugez combien je suis surpris
  hãy tưởng tượng tôi ngạc nhiên biết mấy

  Nội động từ

  Phán đoán, nhận định, đánh giá
  Juger de quelqu'un
  nhận định về ai
  Juger de la distance
  nhận định về khoảng cách, đoán khoảng cách
  Tưởng tượng
  Jugez de ma joie
  hãy tưởng tượng nỗi vui mừng của tôi
  Danh từ giống đực
  Au juger au-jugé xem
  jugé)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X