• Ngoại động từ

    Colloquer des créanciers
    ) (luật học, pháp lý) xếp hạng chủ nợ (theo thứ tự trước sau được trả nợ)

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X