• Danh từ giống cái

  Cột
  édifice à colonnes
  nhà có cột
  colonne de fumée
  cột khói
  colonne de chiffres
  cột số
  colonnes [[dun]] journal
  cột báo
  colonne vertébrale
  (giải phẫu) cột (xương) sống
  (nghĩa bóng) trụ cột
  Les colonnes de [[lEtat]]
  trụ cột của nhà nước
  cinquième colonne
  đội quân thứ năm (lực lượng gián điệp làm nội ứng)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X