• Danh từ giống đực

  Nhật ký
  Báo hằng ngày, báo; tòa báo
  (thương nghiệp) sổ nhật ký
  (khoa đo lường, (sử học)) diện tích công cày (diện tích ruộng một người cày được trong một ngày)
  Tính từ
  Livre journal
  ) (thương nghiệp) sổ nhật ký

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X