• Danh từ giống cái

  Sự đốt cháy; sự cháy
  Combustion interne
  sự đốt trong
  Combustion parfaite combustion totale combustion complète
  sự đốt cháy hoàn toàn
  Combustion incomplète
  sự đốt cháy không hoàn toàn
  Combustion retardée
  sự cháy chậm
  Combustion ralentie
  sự cháy chậm dần
  Combustion spontanée
  sự tự bốc cháy
  Combustion sans flammes
  sự cháy không ngọn lửa
  Combustion par explosion
  sự cháy do nổ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X