• Giới từ

  Không
  Sans argent
  không tiền
  non sans non
  non
  sans cela
  nếu không (thì)
  sans cesse cesse
  cesse
  sans contredit contredit
  contredit
  sans doute doute
  doute
  sans faute faute
  faute
  sans fin fin
  fin
  sans plus plus
  plus
  sans prix prix
  prix
  sans que
  mà không
  sans quoi quoi
  quoi
  Phản nghĩa Avec.
  Đồng âm cent, sang.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X