• Danh từ giống đực

  Lệnh
  Sự chỉ huy; quyền chỉ huy
  (quân sự) bộ chỉ huy
  (tôn giáo) giới luật

  Phản nghĩa Défense, interdiction. Obéissance, soumission. Faiblesse, impuissance

  Avoir une chose à son commandement có khả năng sử dụng điều gì
  bâton de commandement
  gậy chỉ huy, quyền chỉ huy

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X