• Danh từ giống đực

  Gậy, ba toong
  Bâton d'aveugle
  gậy người mù
  Bâton de maréchal
  gậy nguyên sói
  Thỏi
  Bâton de cire
  thỏi xi
  Nét sổ (tập viết)
  bâton de vieillesse
  người săn sóc (cho ai) lúc tuổi già
  mettre des bâtons dans les roues
  thọc gậy bánh xe, gây trở ngại
  parler à bâtons rompus
  nói chuyện cóc nhảy, không ra đầu ra đũa
  tour de bâton
  món lợi bất chính
  vie de bâtons de chaise
  xem vie

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X