• Danh từ giống cái

  Bạn gái
  Compagne d'études
  bạn học gái
  (văn học) kẻ đánh bạn, cái đi kèm
  Les infirmités sont les compagnes de la vieillesse
  bệnh tật thường đi kèm với tuổi già
  cellule compagne
  (thực vật học) tế bào kèm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X