• Danh từ giống cái

  Sự bù, sự bù trừ
  principe de compensation
  luật thừa trừ
  Phản nghĩa Amende, peine; aggravation. Déséquilibre, inégalité

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X