• Tính từ

  Để nén
  Bandage compressif
  (y học) băng nén
  O ép, cưỡng bức
  Mesures compressives
  biện pháp o ép

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X