• Danh từ giống đực

  Cuộc xung đột
  Conflit des intérêts
  xung đột quyền lợi
  Conflits internationaux
  xung đột quốc tế
  (luật học, pháp lý) sự tranh chấp thẩm quyền
  (từ cũ, nghĩa cũ) sự đánh nhau; cuộc đấu tranh
  Phản nghĩa Accord, paix

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X