• Tính từ

  Liên kết
  Tissu conjonctif
  (sinh vật học) mô liên kết
  Locution conjonctive
  (ngôn ngữ học) liên ngữ
  Phản nghĩa Disjonctif

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X