• Tính từ

  (văn học) cấu tạo, bao gồm
  Une grammaire surprenante tissue de règles compliquées
  một thứ ngữ pháp kỳ lạ bao gồm những quy tắc rắc rối

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X