• Tính từ

  Cấu thành
  Parties constituantes
  các phần cấu thành, thành phần
  Lập hiến
  Assemblée constituante
  hội đồng lập hiến
  Danh từ giống đực
  Thành viên hội đồng lập hiến
  ( hóa học) hợp phần, thành phần

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X