• Danh từ giống cái

  Sự nói trái lại, sự phản biện
  Esprit de contradiction
  tính hay nói (làm) trái lại, tính hay chống đối

  Phản nghĩa Accord, approbation, concordance, entente, identité, unanimité

  Mâu thuẫn
  Contradictions antagonistes
  mâu thuẫn đối kháng
  (từ cũ, nghĩa cũ) trở ngại

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X