• Danh từ giống cái

  Sự đóng góp; phần đóng góp, phần gánh vác
  Contribution à l'histoire
  sự đóng góp vào sử học

  Phản nghĩa Abstention, entrave, obstacle

  Thuế; sở thuế
  Contribution directe
  thuế trực thu
  Fonctionnaire des contributions
  nhân viên sở thuế

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X