• Danh từ giống cái

  (luật học, pháp lý) sự không chịu ra tòa, sự vắng mặt
  Être condamné par contumace
  bị xử vắng mặt
  Tính từ
  (luật học, pháp lý) không chịu ra tòa, vắng mặt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X