• Danh từ giống đực

  (toán học) hình lập phương
  (toán học) lập phương
  (ngôn ngữ nhà trường; tiếng lóng, biệt ngữ) học sinh học lại đến lần thứ ba (cùng lớp)

  Tính từ

  (khoa (đo lường)) khối
  Mètre cube
  mét khối

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X