• Tính từ

  Làm mất phẩm giá, đê tiện, hèn hạ.
  Action dégradante
  hành động đê tiện.
  Conduite dégradante
  sự cư xử hèn hạ.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X