• Danh từ giống cái

  Dáng đi
  Démarche lourde
  dáng đi nặng nề
  Sự vận động, sự lo lót
  Phương pháp tiến hành; sự tiến triển
  La démarche du raisonnement
  phương pháp (tiến hành) lập luận

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X