• Danh từ giống đực

  Sự đếm, sự kê ra, sự thống kê
  Dénombrement d'une population
  sự thống kê số dân

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X