• Danh từ giống đực

  Sự đổi chỗ, sự chuyển dịch
  Sự thuyên chuyển, sự đổi đi nơi khác
  Déplacement d'office
  sự bắt phải thuyên chuyển
  Sự đi lại
  Moynes de déplacement
  phương tiện đi lại
  (hàng hải) lượng rẽ nước; trọng tải (của tàu thuyền)

  Phản nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X