• Tính từ

  (luật học, pháp lý) khai, cung khai
  Gửi tiền

  Danh từ

  (luật học, pháp lý) người khai
  Người gửi tiền
  Les caisse déposants de la d'épargne
  người gửi tiền ở quỹ tiết kiệm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X