• Tính từ

  Làm suy sút; làm suy sút tinh thần
  Climat déprimant
  khí hậu làm suy sút sức khỏe
  Nouvelle déprimante
  tin làm suy sút tinh thần

  Phản nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X