• Tính từ

  Thứ nhì, thứ hai

  Danh từ

  Người thứ hai; cái thứ hai

  Danh từ giống đực

  Gác hai, tầng ba
  Occuper le deuxième
  ở tầng ba

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X