• Phó từ

  Khó, khó khăn
  Difficilement pardonnable
  khó tha thứ được
  S'exprimer difficilement
  diễn đạt khó khăn
  Phản nghĩa Facilement

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X