• Tự động từ

  Nói, phát biểu ý kiến
  [[Sexprimer]] en [[fran�ais]]
  nói tiếng pháp
  Tỏ bày ra
  Bonheur qui ne saurait [[sexprimer]]
  hạnh phúc khó tỏ bày ra

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X