• Tính từ

  Giảm, giảm bớt
  Sút giảm; sút tinh thần
  Thon dần
  Colonne diminuée
  cột thon dần
  (âm nhạc) giảm
  Intervalles diminués
  quãng giảm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X