• Tính từ giống cái

  directeur
  directeur
  Danh từ giống cái
  Bà giám đốc
  (toán học) đường chuẩn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X