• Tính từ

  Cách, cách xa
  Deux villes distantes de cent kilomètres
  hai thành phố cách nhau một trăm kilomet
  (nghĩa bóng) xa cách
  Attitude distante
  thái độ xa cách

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X