• Tính từ

  Trong nhà, trong gia đình
  Affaires domestiques
  việc trong nhà
  Nuôi trong nhà
  Animal domestiques
  súc vật nuôi trong nhà, gia súc
  (từ cũ, nghĩa cũ) trong nước
  Les guerres domestiques
  chiến tranh trong nước, nội chiến
  Danh từ
  Đầy tớ, gia nhân
  Danh từ giống đực
  (sử học) gia thần
  (từ cũ, nghĩa cũ) gia đình
  (từ cũ, nghĩa cũ) bọn đầy tớ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X