• Tính từ

  (thuộc) động vật
  Règne animal
  giới động vật
  Espèces animales
  các loài động vật
  Chaleur animale
  thân nhiệt
  Do bản năng, tự nhiên
  Confiance animale
  lòng tin cậy tự nhiên
  Beauté animale
  sắc đẹp tự nhiên
  Phản nghĩa Végétal. Spirituel

  Danh từ giống đực

  Động vật
  Animaux domestiques animaux sauvages
  gia súc/dã thú
  Apprivoiser domestiquer dompter dresser un animal
  thuần hóa một con thú
  L'homme et l'animal
  người và thú
  Animal raisonnable social supérieur humain
  con người
  Société protectrice des animaux
  hội bảo vệ súc vật
  (chửi rủa) đồ súc sinh, đồ thô lỗ cục cằn
  Quel animal!
  Đồ súc sinh!

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X