• Danh từ giống đực

  Sự chồng đống
  Empilage des briques
  sự chồng gạch thành đống
  Sự buộc lưỡi câu vào đầu dây câu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X