• Ngoại động từ

  Dùng, sử dụng
  Employer tous les moyens
  dùng mọi phương tiện
  Thuê làm
  Employer des ouvriers
  thuê thợ làm
  (kế toán) vào sổ
  Phản nghĩa Négliger, renvoyer

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X