• Danh từ giống cái

  (từ hiếm, nghĩa ít dùng) sự nắm lấy
  acheter une chose à la foire d'empoigne
  (thân mật) thó vật gì

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X