• Danh từ giống cái

  Cái, vật, sự, việc, sự việc, điều
  Vật sở hữu

  Danh từ giống đực

  (thân mật) cái ấy, người ấy (khi nói quên tên)
  Une robe de chez chose
  cái áo dài ở nhà người ấy

  Tính từ

  (thân mật) chất phác, ngây thơ
  Être un peu chose
  hơi ngây thơ
  Sửng sốt
  Rester tout chose
  bị sửng sốt, chưng hửng
  Khó ở, mệt mệt (mà khó nói rõ ở đâu, vì sao)
  Se sentir tout chose
  thấy mệt mệt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X