• Tính từ danh từ giống cái

  (sinh vật học; sinh lý học) nội tiết
  Glande éndocrine
  tuyến nội tiết

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X