• Ngoại động từ

  Xếp từng tá
  Endouzainer des serviettes
  xếp khăn mặt thành từng tá

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X