• Tính từ

  Đầy nhiệt tình
  Esprit enthousiaste
  tinh thần đầy nhiệt tình
  Danh từ
  Người nhiệt tình
  Phản nghĩa Apathique, blasé, désabué, froid, négatif, sceptique.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X