• Danh từ giống cái

  Đòi hỏi, yêu cầu
  Selon l'exigence du temps
  theo yêu cầu của thời đại
  Les exigences d'une profession
  các đòi hỏi của một nghề nghiệp
  Tính hay đòi hỏi; sự khó tính

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X